Hoe wij werken:

In een reguliere kinderopvang hebben de kinderen vaak te maken met grote groepen en wisselende leidsters. Treintje100 mag maximaal zes kinderen tegelijkertijd opvangen en de kinderen hoeven maar aan één iemand te wennen. Hierdoor wordt sneller een vertrouwensband met elkaar opgebouwd. Verder hebben we de mogelijkheid om aan elk kind veel individueel aandacht te geven en er voor ze te zijn waar het nodig is. Daarnaast is het ook makkelijker in te spelen op de unieke behoeftes van het kind. Treintje100 ziet elk kind als een volwaardig persoon en uniek in zijn doen en laten. Bij ons staat het kind centraal!

Een dag uit het leven van een baby

De baby´s volgen zoveel mogelijk hun eigen ritme, terwijl we met de peuters in een vaster dagritme werken om ze structuur te bieden. Door deze aanpak voelt het kind zich al snel thuis bij Treintje100. We stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling met activiteiten die passen bij hun leeftijd. Het kind kan bovendien volop in contact komen met andere kinderen en al spelend sociale vaardigheden opdoen.

Een dag uit het leven van een peuter

De peutertijd is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het kind. Tijdens deze periode leert een kind spelenderwijs allerlei basisvaardigheden. Treintje100 biedt peuters een veilige speelplek én stimuleert de ontwikkeling van de kinderen in brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regeltjes en afspraken. Ook stimuleren wij de taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen.

Dagschema

Geen dag is hetzelfde bij Treintje100. Naast onderstaande dagschema (een richtlijn en houvast voor de kinderen), houden wij graag van spontane acties, waardoor het soms anders kan lopen dan normaal.

Tijd Schema
06:30 – 08:00 Ontbijt in overleg
09:30 – 10:00 Koek en/of Fruit momentje
10:00 – 12:00 Bij goed gaan we lekker toeren met de buggy of Bolderkar, en bij slecht weer knutselen en of spelen
12:00 – 12:30 Eten we een broodje
12:30 – 14:30 Gaan de kinderen slapen en de wat ouderen rusten
15:00 – 15:30 Thee met een koekje, crackertje of soepstengel
15:30 – Gaan de kinderen spelen
+/- 17:00 Eventueel nog een crackertje of soepstengel

Vanaf 17:00 tot uiterlijk 18:00/18:30 uur, (afhankelijk van wat er in het contract staat) worden de kinderen opgehaald. Natuurlijk kan het voorkomen dat jullie door omstandigheden verlaat zijn. Dan is het wenselijk om even met ons te contacten, zodat we weten waar wij aan toe zijn.

Samen spelen en samen delen
We zorgen ervoor dat het kind leert om met de eventuele andere kinderen rekening te houden door: samen te spelen en te delen, op te elkaar wachten en samen op te ruimen. Dit stimuleert de zorg voor elkaar, het spelmateriaal, etc. Het is belangrijk dat wij steeds benoemen wat er goed gaat en minder goed gaat. Daarmee kunnen wij een gevoel van saamhorigheid bevorderen door te stimuleren dat kinderen elkaar helpen. Wij zijn in staat om kinderen te begeleiden zodat zij op een positieve manier relaties met anderen kunnen opbouwen.
– Een aai over de bol, het samen lol hebben met een kind stimuleert kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Ruzie maken
ruzie maken is sociaal gedrag. Men is snel geneigd om in te grijpen en het gedrag af te keuren, maar het opkomen voor jezelf of voor anderen is belangrijk om te leren. Hier stimuleren wij het kind door een ruzie zelf op te laten lossen en niet direct in te grijpen. Wij luisteren goed naar de reacties van beide partijen. Ook zorgen wij ervoor dat uiteindelijk de ruziënde partijen het weer goed maken en weer samen verder kunnen.

Regels en afspraken
Treintje100 biedt een sociale leeromgeving voor het kind waarin regels en afspraken door ons duidelijk worden aangegeven. Als een kind zich hier niet aan houdt kan dit betekenen dat wij bijvoorbeeld het kind even apart zetent, om aan te geven dat het gedrag niet geaccepteerd wordt. Wij geven duidelijk aan wat wel en niet mag. Zo leert het kind om te gaan met de gedragsregels.
Wel zorgen wij ervoor dat afspraken begrijpelijk voor het kind zijn. Ieder mens heeft zijn eigen normen en waarden. Van mens tot mens verschilt wat belangrijk gevonden wordt. Normen en waarden spelen bij de opvoeding van kinderen een rol. Verbaal en non-verbaal laten mensen blijken wat zij vinden. Kinderen maken deel uit van de samenleving.

Het is van belang dat zij leren om op een passende manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Het kind kan zo in aanraking komen met andere aspecten van de cultuur en diversiteit van onze samenleving. Als iedereen de afgesproken normen en waarden naleeft, ontstaat er een prettige samenleving. Als je respect voor anderen toont, word jezelf ook met respect behandeld. Treintje100 draagt zorg voor het naleven van de normen en waarden zoals die zijn afgesproken. Wij zijn in staat en doen ons best om voor het kind de voorwaarden te scheppen om:
– Zich de norm en waarden, cultuur, eigen te maken van de samenleving waar zij deel van uit maken.
– In aanraking te komen met de diversiteit van onze samenleving.
– De morele ontwikkeling tot stand te brengen (grenzen van goed en slecht, van anders, van mogen en van moeten). Ook zijn wij ons bewust van ons voorbeeldfunctie. Wij stimuleren het kind het eigen maken van de normen en waarden door:

Gedragsregels
Wij geven het goede voorbeeld in gedragsregels en omgangsvormen. Bijvoorbeeld door: alsjeblieft en dankjewel te zeggen, aardig zijn voor elkaar, elkaar aankijken als je met iemand praat, enz.

Communicatie
Door naar een kind te kijken en te luisteren laten wij zien, dat het belangrijk is wat het kind verbaal of non-verbaal te vertellen heeft.

Maaltijdbeleving
Het kind wordt gestimuleerd om tijdens het eten zelf (op een gepaste manier) te vragen om nog een broodje, wanneer hij/zij dat nog wil. Ook beleg mag zelf gekozen worden. Ik laat zo zien dat zij de keuze van het kind serieus neemt. Het gezamenlijk eten is een dagelijkse terugkerende gebeurtenis, waarbij een aantal regels gelden die ervoor zorgen dat kinderen rekening met elkaar houden. Maar ook dat de maaltijd rustig verloopt en elk kind de tijd heeft om rustig te eten.

Lichamelijk contact
Wanneer wij een baby verschonen, praten wij met het kind, hebben oogcontact en Knuffelen wij met het kind. Mede door dit lichamelijk contact, wordt het kind zich bewust van het eigen lichaam.

Flexibiliteit
Het stellen van regels is belangrijk, maar het is ook belangrijk hier flexibel mee om te gaan. Dit laatste bepaalt de kracht van ons als opvang. Wij hebben geleerd en ervaren dat je steeds opnieuw afwegingen maakt, ten gunste van het kind en de situatie. De reacties van volwassenen geven niet alleen richting en correctie aan het gedrag van kinderen, maar worden door kinderen ook gekopieerd in hun eigen gedrag naar andere kinderen en volwassenen. Resultaat is: het accepteren van de ander, die per definitie anders is dan jij.

Respect
De basis voor het overbrengen van normen en waarden is “respect”. Wij respecteren het kind om wie het is. Hierdoor wordt het gevoel van eigenwaarde van het kind versterkt. Het kind leert zo op zijn/haar beurt respect te hebben voor de mensen om hem/haar hen. Het gedrag van ons speelt een belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van het kind. Door onze reactie ervaart het kind de grenzen van goed en slecht, van anders en van mogen en moeten. Respect voor je omgeving: Respect hebben voor anderen, maar ook voor de omgeving, spelmateriaal en natuur zijn aandachtspunten. Ook hierin vervullen wij een voorbeeldfunctie. Wij geven aan dat je bijvoorbeeld niet dwars door de bloemenperken loopt, beestjes buiten niet dood maakt of speelgoed niet stuk maakt.

Nog even wat huishoudelijke regels

Voor het ruim en overzichtelijk houden van onze bijkeuken waar de jassen en schoenen worden uitgedaan, hebben wij de volgende verzoeken:

  • Voor elk kind hebben wij een mandje voor reservekleding en een lade voor luiers
  • Gelieve geen grote tassen meenemen die op de grond zwerven
  • Kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen naar Treintje100. Alleen zijn wij niet verantwoordelijk voor schade en of het kwijtraken hiervan.

Activiteiten: