Wanneer zijn wij open:

Dag van/tot
Maandag 6:30 – 18:30
Dinsdag 6:30 – 18:30
Woensdag 6:30 – 14:00
Donderdag 6:30 – 18:30
Vrijdag 6:30 – 18:30

Treintje100 is 46 weken per jaar open. Wij werken met vaste dagdelen om structuur en een vertrouwensband op te bouwen. Daarom is het juist goed om minimaal 2 dagen in de week af te nemen.

Treintje100 heeft ook vakantieopvang, mits er plek is. In de vakanties werken wij vijf dagen en zijn de dagen en tijden in overleg!

Tarieven

Het uurtarief wordt in januari 2024 op € 6,55 per uur vastgesteld.

Graag voeg ik hieraan toe dat jullie voor de kinderopvangtoeslag de bureaukosten per uur aan het uurtarief toe mogen voegen en het totaal aan kunnen vragen voor de kinderopvangtoeslag. 

Het uurtarief is inclusief lunch, vers fruit, tussendoortjes, melk, water, sap, ect.  Ouders dienen zelf te zorgen voor flesvoeding, luiers en of speciale voeding. Indien gewenst kunt u een knuffel en/of speen meegeven.

Betaling

Betaling van het vaste maandbedrag wordt jaarlijks via Maandstaten berekend op basis van 46 weken beschikbaarheid, verdeeld over 12 maanden.

Extra uren gaat via de urenregistratie en daar wordt een aparte nota van gemaakt.

Kassiersfunctie

Een vorm van debiteurenbeheer is de kassiersfunctie. In 2010 heeft de overheid deze in het leven geroepen, onder meer om fraude binnen de kinderopvang tegen te gaan. Het is wettelijk verplicht dat alle betalingen van de ouder naar de gastouder via het gastouderbureau lopen. Het gastouderbureau heeft dus een kassierfunctie.

Belangrijk! Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als de gastouder geregistreerd staat bij een erkend gastouderbureau.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, dient u zich in te schrijven bij een gastouderbureau. Zij maken de nodige formulieren voor u in orde en kunnen u verdere info geven hierover.

Samenwerking

Gastouderbureaus waar Treintje100 mee samenwerkt zijn:

Thuis van Huis Stappertje Pollewob Alkmaar
www.thuisvanhuis.net www.stappertje.nl website Pollewob
06 – 45 923 193  0226 – 722 883 06 – 207 947 42

In de Media

Hoe leuk is het om met Treintje100 voor een jaar op placemats van Ballorig te mogen staan (2015), op een poster voor een anti – pest campagne (2016) en op de folder van Gastouderbureau Thuis van Huis (2017– heden). Ook was het leuk om in de rubriek ‘Bedrijf in beeld’ van de regionale krant Heerhugowaards Nieuwsblad te staan. Waardoor lezers van dit weekblad weten wie Treintje100 is, hoe wij werken en waar Treintje100 voor staat.

Ziektebeleid

In het belang van het kind zelf en van de andere opvangkinderen, vangen we geen zieke kinderen op. Dit geldt niet voor verkoudheid waar geen koorts aan te pas komt omdat kleine kinderen regelmatig verkouden zijn en weerstand opbouwen. Dit vinden wij een gezonde ontwikkeling.

Maar wat verstaat Treintje100 onder ziek zijn:

  • De lichaamstemperatuur boven de 38 graden is
  • Het 1- op 1 aandacht nodig heeft
  • Het een besmettelijke ziekte heeft
  • Als het pijn heeft

Koorts

Koorts heeft op elk kind een andere uitwerking.

Her ene kind voelt zich bij 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij 39 graden nog lekker aan het spelen is. Daarom vinden wij het belangrijk dat we samen in overleg gaan en samen te kijken wat het beste is voor het kind.

Besmettelijke- en infectieziekten

De volgende infectieziekten zoals waterpokken, krentenbaard, de vierde en vijfde ziektes zijn gangbaar in de kinderopvang. Meestal kan een kind dan gewoon komen omdat de ziekte al niet meer besmettelijk is op het moment dat het zich openbaart of omdat besmetting toch niet meer is te voorkomen. Ook hierbij overleggen wij met jullie als ouder of het kind wel of niet kan komen. Als er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, worden jullie hierover op de hoogte gebracht.

Medicijnen toedienen

Jullie, als ouders kunnen een verzoek hebben om het kind medicijnen en of ander zelfzorgmiddelen toe te dienen. In dit geval laat ik jullie een medicijnverstrekking formulier invullen en onderteken, waarin duidelijk wordt aangegeven welk medicijn, op welke tijden, in welke hoeveelheid en op welke wijze toegediend moet worden. Bij het toedienen van een paracetamol, die jullie zelf aan het kind geven bij koorts, willen wij hiervan graag op de hoogte gesteld te worden.